maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

1995 Орел, Русия

1995 Орел, Русия

Турне на ДТ “Антон Страшимиров” Разград.
Играем “Щръклица” (аз в ролята на Бонка) от П. Панчев и “Вампир” от А. Страшимиров
във фестивал на Държавен академичен театър “И. С. Тургенев”.

На снимката: Художественият ръководител, режисьор и директор на театъра проф. Борис Голубицкий и аз в Музея на театъра. “Реквизитът”, който той изпробва върху крехкия ми гръб е специалната пръчица, която е ползвал графът в XVIII в., а по-късно и актьорът-педагог Михаил Шчепкин, за да “концентрира” крепостните селяни-първите му актьори в имението.