maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

Maya Kisyova about The Writer as an Actor

Maya Kisyova about The Writer as an Actor

Текст © Мая Кисьова

Курс “Писателят като Актьор” е единственият в България курс по Творческо писане, в чиято учебна програма е включено изучаване и на актьорско майсторство.

Каква беше мотивацията ми за създаването на този нов стандарт?

Първо – собствената ми творческа природа и реализации като актриса и драматург.

http://www.montfiz.com/teachers/maya-kisjova

Второ – убеждението, че съвременният писател трябва да бъде подвижен и рефлективен в прекия смисъл на думата. Паметта в тялото може да се активира единствено чрез физически упражнения с конкретна психологическа цел.
Трето – писателят е длъжен да участва в публични четения с добро самочувствие, говорна култура и разработен гласов апарат.
Четвърто – доказателства за педагогическата платформа “Писателят като Актьор” ще намерите в анкетите на монографията ми “Исторически аспекти на релацията Актьор – Драматург”, в която водещи драматурзи, актьори и актьори-драматурзи отговарят на въпроси, свързани с техния личен творчески опит.
Пето (и съвсем не последно) – от древността до днес големи имена, които класифицират по инерция само като писатели, са били и актьори на сцената: Есхил, Шекспир, Молиер, Лопе де Вега, Харолд Пинтър, Евгений Гришковец и много други.

В преподавателския екип на курса работи и поетът Петър Чухов, който се изявява от години на сцената като музикант в различни рок-групи, участва в литературни пърформанси и фестивали за поезия и хайку у нас и в чужбина.

http://www.montfiz.com/teachers/petar-chuhov


Leave a comment

2013 MONTFIZ in Paper Cake

2013 MONTFIZ in Paper Cake

Презентация на сборници “Три за щастие” на Даниела, Пламена и Росина – завършили II ниво и “Както ни харесва” на Виктория и Румяна – завършили I ниво на курс “Писателят като Актьор” с худ. р-л Мая Кисьова.

Сред нас са поетът Петър Чухов и гл. редактор на сп. Театър, поетесата и драматург Кева Апостолова


Leave a comment

2014 MONTFIZ Presentation I level

2014 MONTFIZ Presentation I level

Курс “Писателят като Актьор”, презентация на сборник от най-сполучливи текстове за завършване на ниво – “Излюпване”: Мария, Мария-Дивена, Николета, Деница, Невена, Лилия и Снежана.

Преподавателски екип:
Мая Кисьова – актьорско майсторство, проза и драматургия
Петър Чухов – поезия и хайку

Снимка © Деница Йорданова


Leave a comment

2012 Writer as Actor – final I level

2012 Writer as Actor - final I level

Презентация на сборник “Бог – Непримиримост – Свобода”
на първите завършили I ниво на курс “Писателят като Актьор” –

Валентина Рашкова, Адриана Спасова и Александра Корчева.

Заедно с директора на МОНТФИЗ Слав Бойчев.