maya kisyova

theatre and literature

2013 MONTFIZ in Paper Cake

Leave a comment

2013 MONTFIZ in Paper Cake

Презентация на сборници “Три за щастие” на Даниела, Пламена и Росина – завършили II ниво и “Както ни харесва” на Виктория и Румяна – завършили I ниво на курс “Писателят като Актьор” с худ. р-л Мая Кисьова.

Сред нас са поетът Петър Чухов и гл. редактор на сп. Театър, поетесата и драматург Кева Апостолова

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s