maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

2014 FEATHER on the FENCE – haiku mystery

Photo © Maya Kisyova

My new text for the stage – 5 acts, 5 peronages.

Annunciation 2014 – Done:)!

“Перце на оградата”, хайку – мистерия

Светът и оградите му се създават и разрушават до безкрай, непокътнато остава само перцето…

Драматургичният текст, съставен от 300 хайку, е организиран в 5 действия и изгражда 5 персонажа, нюансирани във всяко действие. Идеята за хайку-реплика се реализира в този иновативен текст като комбинаторика от смисли и техники за изразяване.

Кардиограмата на сюжета стартира от балансирания свят на „Райската градина” и красотата й в сезони, флора и любов между Ева, Адам, Мария, Йосиф и Яху (от Яхве-Йехова-Иисус-Бог). Следва потребността от изкуствения свят  в „Театър”, където маски и метаморфози се менят така виртуозно, както и оценката за тях. В трето действие „Вражди” персонажите конфликтуват чрез негативните си черти, което подкопава хармонията. „Апокалипсис” разрушава отровения от лоши мисли и дела досегашен мир. „Ново село” е времето на новия шанс, в който оцелялата доброта се намества в традиционните цикли, образи и йерархии.

Репликите в хайку са благодатни за акцентиране на образи и настроения – далечен отзвук от правилата за драматургическа подредба „Натяшастра”. И изненадващо подходящи за ултрамодерния човек, чието време прелива от опит, асоциаци и гледни точки. А малкото на брой думи е в съзвучие с „таговото” изразяване днес, когато вечната мистерия се случва в „мрежата”, където човекът говори все по-рядко…