maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

Successful show!

6 July_II Level

Приятна ваканция, млади авторки-актриси, след плодотворната учебна 2013-2014 година!
Най-успешната група, която успя да покаже и втория живот на текста – този на сцената.
Чудесни Деница, Лилия, Мария, Мария-Дивена и Снежана!


Leave a comment

6 юли – финал на учебната 2013-2014 за курс Писателят като Актьор

USA_12

Курс Писателят като Актьор е единствен в България, който съчетава преподаване на творческо писане и актьорско майсторство. Стандартът е създаден от Мая Кисьова през 2010 г. за НБУ. През 2011 г. Слав Бойчев и МОНТФИЗ стартират първата учебна година. През 2012 г. за преподавател по поезия е поканен Петър Чухов. Идеята за жреци на Аполон и Дионис се реализира и чрез екипа – актриса-драматург и поет-музикант.

Вече с тригодишна история, наши курсисти са повече от 60 души на възраст между 16 и 56 години, от ученици до доктори на науките. Завършилите I, II и III ниво са общо 20 души, чиито най-сполучливи текстове в трите жанра епос, лирика и драма са включени в сборниците “Бог, непримиримост, свобода” (2012), “Без особен край” (2013), “Три за щастие” (2013), “Както НИ харесва” (2013) “Излюпване” (2014), “Лица” (2014) и др. През 2014 г. една от нашите курсистки вече дебютира с книга разкази.

Утре ще видите на сцена 5 драматургични миниатюри, създадени по техниката “писане за конкретен актьор”, и изиграни от 5-те авторки-актриси: Деница Йорданова, Лилия Моллова, Мария Петрова, Мария-Дивена Перева и Снежана Карлакашева.

Поезия и кратки прозаични форми са включени в сборника на тази група, озаглавен “Самопризнания в унисон”. Чудесна малка креативна общност, чиито разлики в образователния ценз и възрастта не само не бяха пречка, но се превърнаха в стимул за добра колективна работа. Репетираха с огромно удоволствие и поощрение една към друга. С изисквания и всеотдайност.

На добър час!