maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

Successful show!

6 July_II Level

Приятна ваканция, млади авторки-актриси, след плодотворната учебна 2013-2014 година!
Най-успешната група, която успя да покаже и втория живот на текста – този на сцената.
Чудесни Деница, Лилия, Мария, Мария-Дивена и Снежана!