maya kisyova

theatre and literature

Successful show!

Leave a comment

6 July_II Level

Приятна ваканция, млади авторки-актриси, след плодотворната учебна 2013-2014 година!
Най-успешната група, която успя да покаже и втория живот на текста – този на сцената.
Чудесни Деница, Лилия, Мария, Мария-Дивена и Снежана!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s