maya kisyova

theatre and literature

Maya at the II National PhD Conference, Bansko 30-31 March 2015

Leave a comment

PhD C 10

Имах честта и удоволствието да представя доклада си “Етюдът по творческо писане чрез етюда по актьорство” във II Национална докторантска конференция с международно участие в Банско 2015, организирана от ЮЗУ “Н. Рилски”.
Адмирации към екипа!
Чудесна работна атмосфера, интересни теми, полезни дискусии, перспективни контакти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s