maya kisyova

theatre and literature

Съвременна европейска поезия – “ПОЛУОСТРОВИ” 2016.

Leave a comment

Чест за мен е, че 7 мои хайку са включени в Антологията от нейните съставители Весела Лулова Цалова и Марко Бадзато. Художник Добромир Домузов. Издателство МВИЛ Агенция.

poluostrovi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s