maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

The Actor as a Playwright

В първото ни занятие за 2017 в Училище за таланти, опитах с много малки начинаещи актьори любимото си упражнение – създаване на персонаж и проговаряне от името на героя, конструиране на реплики. Беше невероятно. 7 деца създадоха снежни човеци, като поискаха спонтанно да се присъединя към тях в подадената от самата мен игра. След това – за пръв път досега, заковаха вниманието си върху репликите така силно, че ако не беше приключило занятието, сигурно щяхме да създадем малка пиеса. По инстинкт някои от тях търсеха и по-подходящи думички, за да изразят мисълта на точно техния снежен човек. Повтаряхме отначало вече написаните реплики, за да може поредният персонаж да каже нещо ново и да даде нов ход на сюжета. Интересно е, че някои от тях си носят цветни моливи и блокчета винаги и обичат да си рисуват неща от нашите уроци. В тях ме молят да им записвам нови красиви и любопитни за тях думички: “екзерсиз”, “репетиция”, “реплика”.

Току-що набрах във файл колективната ни миниатюра “8”. Децата са гениални. Те неочаквано изпратиха своите снежни човеци “с шейна в небето, а оттам заваляха ангели с крила”.

Актьорът като Драматург. Играещият човек, който създава драматургичен текст, е личният ми творчески център. Малките ми ученици попиват всичко. И въпреки значителната разлика в опита ни, всеки път ме посрещат с “много ни липсвахте”. Чудя се. Много се чудя.

И съм щастлива, че теоретикът в мен си отива, за да отстъпи на актрисата.img_20161217_143133

Advertisements