maya kisyova

theatre and literature

Защитих успешно. Доктор по филология. Поезия и интерпретация. Красиво…

Leave a comment

Два часа прекрасен разговор за българската поезия, за живота й на сцената, за най-интересните явления, за отговорността ни да ги реставрираме, да ги помним, да облагородяваме с чистота полето на науката…

Благодаря за рецензиите и становищата на Научното жури, поканено от Департамент Нова българистика в НБУ: проф. Михаил Неделчев, проф. Амелия Личева, проф. Антония Велкова-Гайдарджиева, доц. Елка Трайкова, на научния си ръководител доц. Пламен Дойнов, д.н.

PhD 17 March 201717 III 4

Извървяхме път в бяло, неизследвано поле. Сега по него цъфтят букети от красиви стихове, оживели на сцената. Това е респектираща българска култура.

Енергията ми изгоря без остатък. Доволна съм от себе си.

С мен съпреживяха този следобед д-р Иван Христов, поет, и бъдещият д-р по изкуствознание Теодора Константинова. Чудесни…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s