maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

Моя публикация в сп. АРТизанин, бр. 6

“Поетът на сцената / Актьорът като поет” е статия, разбира се, свързана с по-обемни изследвания за дисертационния ми труд “Сценични реализации на българската поезия 1990 – 2010”.ARTizanin_MK