maya kisyova

theatre and literature

Моя публикация в сп. АРТизанин, бр. 6

Leave a comment

“Поетът на сцената / Актьорът като поет” е статия, разбира се, свързана с по-обемни изследвания за дисертационния ми труд “Сценични реализации на българската поезия 1990 – 2010”.ARTizanin_MK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s