maya kisyova

theatre and literature

IRIS International 5 / 2019 публикува 10 мои хайку

Leave a comment

IRIS International 5 / 2019 – haiku magazine

Благодаря за вниманието на авторитетния редактор на престижното хърватско списание за хайку “ИРИС Интернешънъл” г-жа Đurđa Vukelić Rožić !

Висока чест е да бъдеш представен в това издание. На стр. 349 – 352 са публикувани 10 мои хайку на български, английски и хърватски.

Целият брой по традиция е изключително ценен за авторите на хайку в Европа и света!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s