maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

Successful show!

6 July_II Level

Приятна ваканция, млади авторки-актриси, след плодотворната учебна 2013-2014 година!
Най-успешната група, която успя да покаже и втория живот на текста – този на сцената.
Чудесни Деница, Лилия, Мария, Мария-Дивена и Снежана!


Leave a comment

6 юли – финал на учебната 2013-2014 за курс Писателят като Актьор

USA_12

Курс Писателят като Актьор е единствен в България, който съчетава преподаване на творческо писане и актьорско майсторство. Стандартът е създаден от Мая Кисьова през 2010 г. за НБУ. През 2011 г. Слав Бойчев и МОНТФИЗ стартират първата учебна година. През 2012 г. за преподавател по поезия е поканен Петър Чухов. Идеята за жреци на Аполон и Дионис се реализира и чрез екипа – актриса-драматург и поет-музикант.

Вече с тригодишна история, наши курсисти са повече от 60 души на възраст между 16 и 56 години, от ученици до доктори на науките. Завършилите I, II и III ниво са общо 20 души, чиито най-сполучливи текстове в трите жанра епос, лирика и драма са включени в сборниците “Бог, непримиримост, свобода” (2012), “Без особен край” (2013), “Три за щастие” (2013), “Както НИ харесва” (2013) “Излюпване” (2014), “Лица” (2014) и др. През 2014 г. една от нашите курсистки вече дебютира с книга разкази.

Утре ще видите на сцена 5 драматургични миниатюри, създадени по техниката “писане за конкретен актьор”, и изиграни от 5-те авторки-актриси: Деница Йорданова, Лилия Моллова, Мария Петрова, Мария-Дивена Перева и Снежана Карлакашева.

Поезия и кратки прозаични форми са включени в сборника на тази група, озаглавен “Самопризнания в унисон”. Чудесна малка креативна общност, чиито разлики в образователния ценз и възрастта не само не бяха пречка, но се превърнаха в стимул за добра колективна работа. Репетираха с огромно удоволствие и поощрение една към друга. С изисквания и всеотдайност.

На добър час!


Leave a comment

Shakespeare’s 450 th Birthday

Shakespeare's 450 th Birthday

Шекспир “Както ви харесва”, 2 действие, 7-ма сцена

Превод  ©  Валери Петров

Жак Меланхоликът:

Да, този свят е сцена.
Където всички хора са актьори
и всеки има миг, във който трябва
да влезе и излезе. И играе
различни роли, тъй като животът
е в седем действия: Кърмаче първо,
което плаче и повръща в скута
на дойката. След туй момченце сутрин
с лъщящи бузки, с чантата на гръб,
което неохотно, като охлюв
отива на училище. След малко
печален влюбен, който, сякаш пещ,
въздиша над сонета си горещ
за нечий нежен лик. След миг войник,
наперен, със мустак на леопард,
ругаещ върло, бърз на крамоли,
готов заради славата да скочи
в топовно гърло! А след малко само
общински съдия, коремче пуснал,
натъпкал се добре с петел-подарък,
но строг, с брада подкастрена прилично,
и хубаво заучил своя текст
от важни глупости. След туй палячо,
по чехли, със кесия на колана
и очила на края на носа,
танцуващ в гащите от младини,
сега широки за пищяла мършав,
и мъжкия си глас обратно върнал
към детското пискунче… И накрая
на тази чудновата пъстра драма
последна роля: странно същество
в повторно детство, с изличена памет,
без зъби, без очи, без слух, без всичко!

Photo  © Maya Kisyova, 2010


Leave a comment

Maya Kisyova about The Writer as an Actor

Maya Kisyova about The Writer as an Actor

Текст © Мая Кисьова

Курс “Писателят като Актьор” е единственият в България курс по Творческо писане, в чиято учебна програма е включено изучаване и на актьорско майсторство.

Каква беше мотивацията ми за създаването на този нов стандарт?

Първо – собствената ми творческа природа и реализации като актриса и драматург.

http://www.montfiz.com/teachers/maya-kisjova

Второ – убеждението, че съвременният писател трябва да бъде подвижен и рефлективен в прекия смисъл на думата. Паметта в тялото може да се активира единствено чрез физически упражнения с конкретна психологическа цел.
Трето – писателят е длъжен да участва в публични четения с добро самочувствие, говорна култура и разработен гласов апарат.
Четвърто – доказателства за педагогическата платформа “Писателят като Актьор” ще намерите в анкетите на монографията ми “Исторически аспекти на релацията Актьор – Драматург”, в която водещи драматурзи, актьори и актьори-драматурзи отговарят на въпроси, свързани с техния личен творчески опит.
Пето (и съвсем не последно) – от древността до днес големи имена, които класифицират по инерция само като писатели, са били и актьори на сцената: Есхил, Шекспир, Молиер, Лопе де Вега, Харолд Пинтър, Евгений Гришковец и много други.

В преподавателския екип на курса работи и поетът Петър Чухов, който се изявява от години на сцената като музикант в различни рок-групи, участва в литературни пърформанси и фестивали за поезия и хайку у нас и в чужбина.

http://www.montfiz.com/teachers/petar-chuhov


Leave a comment

2013 MONTFIZ in Paper Cake

2013 MONTFIZ in Paper Cake

Презентация на сборници “Три за щастие” на Даниела, Пламена и Росина – завършили II ниво и “Както ни харесва” на Виктория и Румяна – завършили I ниво на курс “Писателят като Актьор” с худ. р-л Мая Кисьова.

Сред нас са поетът Петър Чухов и гл. редактор на сп. Театър, поетесата и драматург Кева Апостолова