maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

2014 MONTFIZ Presentation I level

2014 MONTFIZ Presentation I level

Курс “Писателят като Актьор”, презентация на сборник от най-сполучливи текстове за завършване на ниво – “Излюпване”: Мария, Мария-Дивена, Николета, Деница, Невена, Лилия и Снежана.

Преподавателски екип:
Мая Кисьова – актьорско майсторство, проза и драматургия
Петър Чухов – поезия и хайку

Снимка © Деница Йорданова


Leave a comment

2014 MONTFIZ Presentation III level

2014 MONTFIZ Presentation III level

Виктория Ковачева и Даниела Генчева представят текстове от техния сборник с най-сполучливи текстове за завършено III ниво на курс “Писателят като Актьор” – “Лица”.

Снимка © Деница Йорданова


Leave a comment

2012 Writer as Actor – final I level

2012 Writer as Actor - final I level

Презентация на сборник “Бог – Непримиримост – Свобода”
на първите завършили I ниво на курс “Писателят като Актьор” –

Валентина Рашкова, Адриана Спасова и Александра Корчева.

Заедно с директора на МОНТФИЗ Слав Бойчев.


Leave a comment

Morning Exercise

Курс “Писателят като Актьор” © Мая Кисьова

* Отворете прозореца.

* Направете словосъчетание от глагол и наречие за начин. Например: “чистя съсредоточено”.

* Направете актьорски етюд в тази тематична посока. Не бързайте. Но и не се бавете. Работете с въображаеми предмети. Действайте в детайла. Бъдете качествени.

* След като изчерпите вариантите на актьорския етюд, застанете изправени, опрете езика в небцето, насочете погледа към двете длани и започнете да ги триете една в друга енергично. Усетете генерираната топлина. Плеснете няколко пъти с подскок и утихнете. Съсредоточете се отново в пространството между дланите, които държите пред себе си на разстояние 10 см една от друга. Между тях все още има енергия. Вашата творческа енергия е събудена. “Отнесете” я внимателно към работното си място. Седнете и се успокойте.

* Съставете сложно съставно изречение с горното словосъчетание. Например: “Момичето чистеше съсредоточено прозореца, но периферното й зрение улови преминаващия мъж долу, докато в ушите й още звучеше току-що изпятата фраза от славея в съседната череша.”

* Напишете бавно и красиво изречението и с дясната, и с лявата си ръка.