maya kisyova

theatre and literature


Leave a comment

My Books

My Books


Leave a comment

39 спирки по пътя – лирика

изд. Триада, С., 2003

Изданието е реализирано със съдействието на Национален център за книгата

http://liternet.bg/publish19/m_kisiova/padashta.htm

© Maya Kisyova
© Vessela Rangelova, translated

Падаща звезда прорязва
мастилени далечини…

Протягаш длани,
пръсти в устрем,
неоновия хлад преодоляваш…
С дъх пролетен
превръщаш я в сълза,
която отразява твоя поглед.

1983 г.

***

A falling star cuts through
Distances of inky color…

You reach out hands,
Impetuous fingers,
And overcome the neon cool…
With the spring breath
You turn it to a tear,
Which reflects your eyes.

***

Затворен кръг.
Огледало…
Сцена…
Ешафод…

Прах по пръстите ми –
прах от спомени,
ръждиви истини.

Водни капки напират през стъклото.

Студена целувка
и прашните истини станаха
кал.

Няма време за страх –
кръгът е затворен.

1985 г.

***

A closed circle.
A mirror…
A stage…
A scaffold…

Dust on my fingers –
Dust of memories,
Rusty truths.

Drops of water press to get through the window-pane.

A cold kiss
And the dusty truths turned to
Mud.

No time to fear –
The circle is closed.

***

ДАЛИ когато стенеш
в ъгъла на самотата си,
безсилен;

дали когато въртеливото движение
на мислите от вчера,
изтрива и последния контур на разума;

дали когато за безброен път се питаш
ЗАЩО стремежът бяга от покоя
на гравитацията;

дали когато никой не дочува
зад погледа застинал крясъка…

Дали ТОГАВА утехата не се обажда
в завършения вид на детска снимка?

19 май 1993 г.

***

I WONDER, when you moan
In the nook of your loneliness,
Feeble;

I wonder, when the turning motion
Of yesterday’s thoughts,
Wipes out even the last trace of mind contour;

I wonder, when countless times you ask yourself
WHY impetus escapes the comfort
Of the gravity;

I wonder, when no one hears
The frozen scream behind the look…

I wonder, whether THEN the consolation shows up
In the complete appearance of a child’s photo?

***

Тъжно и тихо. Покой.
Душата е чиста – след дъжд.
Миг на щастие.

Сред изпаренията пролазва
рефренът на стара филмова песен…

Като дишане го изпяваш.

юни 1993 г.

***

It is sad and quiet. Peace.
The soul is clean – after rainfall.
An instant of happiness.

Amidst effluvium wriggles through
The refrain of an old movie song…

You sing it like breathing.


Leave a comment

еМОрфей. Пет пиеси и един актьорски дневник

еМОрфей © Мая Кисьова, 2013

http://www.scalino.eu/emorfej-pet-piesi.html

Книгата е отпечатана с любезното съдействие на МОНТФИЗ

Представена на МТФ “Нова българска драма” – Шумен, 17. 05. 2013

с пет илюстрации на Рафаил Георгиев

С книгата с пет пиеси и един актьорски дневник на Мая Кисьова, преподавател в МОНТФИЗ и художествен ръководител на курс „Писателят като актьор“, изд. Скалино слага началото на новата си поредица „Сцена“.

Книгата включва пиесите

„Наемателката“ (в памет на Станислав Стратиев),

„еМОрфей“ (писана за конкурса на Австрийския П.Е.Н. клуб „Да поговорим за границите“),

„Turning Trick“,

„Силната“ (рефлекс към монодрамата на Стиндберг „По-силната“),

и „Еднодвама росинози“ (писана специално за първия конкурс в България за абурдистка пиеса „Носорог“, вдъхновен от „Носорозите“ на Йонеско).

Актьорският дневник на спектакъла „Безопасни игли / Safety Pins/ Английские булавки“, който Мая Кисьова създаде заедно с Петър Чухов, един от най-добрите автори на хайку в България и също така преподавател в МОНТФИЗ, проследява пътя на един независим творчески проект.

Актьорски дневник © Мая Кисьова

Хайку ме научи да мълча. Да бъда проводник на щастието и в будност, и в сън. Да се вслушвам в звука на изтичащия чай в чашата по време на чайната церемония…

Когато събирах фактологията, за да започна да съставям актьорския дневник, поразена видях какво съм писала в първата експликация за “Безопасни игли” от септември 2010-та. Като поредно доказателство за силата на предварителното виждане, преди още да си започнал да правиш каквото и да било:

“Бъдещият спектакъл е среща между писател и актриса, между пост-модернист и модернистка, между рок-музикант и класическа цигуларка, между мъж и жена, между две части на Божествен континуум…”


Leave a comment

Словесни репетиции

http://iztok-zapad.eu/books/book/378

Книгата е отпечатана с любезното съдействие на ЙОВЕТА ГЛАС ТРЕЙДИНГ

и духовното съпричастие на г-н Никола НИКОЛОВ

Премиера на Международен фестивал “Нова българска драма’2008” Шумен – 16.05.2008

Работното заглавие на книгата беше „Упражнения” и наистина, в буквалния смисъл, материалът е букет от сполучливи непубликувани упражнения по театрална критика – интервюта, добре композирания и емоционално структуриран портрет на режисьорката Юлия Огнянова, образци за оперативна критика, задълбоченото навлизане в текстовия анализ на такъв сложен автор като Боян Папазов. Интересното в този сборник е, че той дава възможност да се проследи как натрупаното знание се реализира в конкретно писане. В случая то е комбинирано с досегашния опит на авторката в областта на актьорското майсторство, режисурата и поезията.

Съдържание на книгата:

УЧИТЕЛИ

“Аз, Хамлет” – интервю с проф. д-р Станислав Семерджиев

“Под клонката на Клио” – интервю с Боян Папазов

Времето и пространството в мистичната трагикомедия “Бая си на бълхите” от Боян Папазов

Юлия Огнянова – опит за портрет. Публикуван в Teatra Vestnesis, Latvija, 2006

За драмата “Последният езичник” на Яна Язова и възможното представление

РЕАЛНОСТ

“Бифем” в Сатиричния

Памет за Йордан Радичков

За животните и педагогическия инстинкт

“С любовта шега не бива”

Ева Енслър и българите

Разрушението – La funzione del la donna

Чехов и Москов на голямата сцена на НТ

Патриция или петрол

Нахендрянето – повод за театър

За ранените и д-р Кос

Железният светилник – сценични интерпретации

New generation – преводачът, посоката

Готово ли е българското артистично съсловие да поиска нови модели на театрално поведение? – публ. в Teatra Vestnesis, Latvija, 2007

ЕКЗИСТЕНЦ

Пети ред – есе

Кой би забелязал, ако критиците изчезнеха?

За малиновото сладко и филията – есе

Свободен ден – разказ, номинация в конкурс на тема “Екстаз” на сп. “Алтера”, 2006

Johnatan – документален разказ

ШОКОЛАД ЗА ЗАВРЪЩАНЕ – драма

Кино и реалност – номинация в конкурс “Блага вест” 2007


Leave a comment

Исторически аспекти на релацията “Актьор – Драматург”

22 June NATFA

Официална премиера в рамките на Друмеви театрални празници – Шумен, 13. 05. 2010

Подобно изследване се прави за пръв път в България. То осветява релацията „актьор-драматург“ от гледна точка на сходния творчески генезис открит в предтеатралния тракийски космогоничен цикъл, митологическата, игровата, езикова, психологическа и физическа области. Разглежда двете позиции като знакови и в отражение една спрямо друга.

В близък план е разгледано явлението „актьор-драматург“, както и процесът на диференциране на двете начала.

Посочени са основните модели на релацията от гледната точка на режисьора.

Актуализирани са взаимните изисквания чрез три типа анкети, в които участват водещи български и някои чужди драматурзи, актьори и актьори-драматурзи.

От позицията на разглежданата релация са фиксирани базисни прилики и отлики между театъра на Изтока и Запада, между театъра и киното.

Разработената тема действува асоциативно на реципиента – валенциите й са отворени към конкретния му опит. В периода after – postmodernism, който започва да реанимира и преосмисля понятието „автор“.